Sammy suricate download

Efektem rozliczenia zobowiązań jest automatyczne powstanie odpowiedniego dokumentu KW lub BW. W górnej części okna ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ znajdują się informacje, z których można odczytać podstawowe dane dotyczące wierzyciela: jego nazwę oraz adres. Poniżej znajdują się zakładki: -» ZOBOWIĄZANIE, -» KASA lub -» BANK. W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się tu jeszcze […]