Zakładka POZOSTAŁE

Zakładka POZOSTAŁE jest przeznaczona do dokładnego określenia typu działalności podmiotu oraz do wskazania urzędu skarbowego i rachunku bankowego. TYP PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Przełącznik o trzech pozycjach służących do określenia typu działalności prowadzonej przez podmiot gospodarczy. Wystarczy wybrać właściwą pozycję, a program odpowiednio dostosuje się do specyficznych wymagań tak opisanego podmiotu. Wybór pozycji przełącznika SPÓŁKA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ jest możliwy tylko wtedy, gdy w zakładce PODSTAWOWE zaznaczono księgę handlową jako formę księgowości. URZĄD SKARBOWY PODMIOTU Z dostępnego selektora można wybrać nazwę urzędu skarbowego obsługującego podmiot gospodarczy. Dane nowego urzędu można dodać, naciskając klawisz. STANDARDOWY RACHUNEK BANKOWY Z dostępnego selektora można wybrać nazwę rachunku bankowego. Dane nowego rachunku można dodać, naciskając klawisz 1.