REPREZENTACJA BINARNA I ANALIZA NUMERYCZNA

Być może najbardziej znaną właściwością komputera jest binarna (dwójkowa) arytmetyka. Komputer ope­ruje liczbami o podstawie 2 (system, który używa tyl­ko cyfr 0 i 1, w odróżnieniu od naszego standardowe­go systemu dziesiętnego, w którym używa się cyfr od 0     do 9). Oczywiście, nasz system dziesiętny jest kon­wencją, toteż każdą liczbę całkowitą, którą można za­pisać przy podstawie 10,; można również zapisać przy podstawie. 2, jakkolwiek wymaga to większej ilości cyfr. Na przykład, 503 o podstawie 10 staje się „111110111” w systemie dwójkowym. (Ułamki.są bar­dziej skomplikowane, każda podstawa wyraża, niektóre z nich łatwiej niż inne.) Liczby mogą równie łatwo być dodawane lub mnożone’ przy jednej podstawie lub innej, pod warunkiem, że znamy odpowiednie tablice.