Myphone cube telepolis

Aby określić wiarygodność płatniczą danego kontrahenta, należy: Z programu REWIZOR lub SUBIEKT wybrać moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA. Odczytać dane z wyświetlonego okna WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA. Okno NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM Wybranie funkcji NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA RAZEM spowoduje, że wyświetlone zostanie okno dialogowe z […]