TECHNOLOGIA MECHANICZNA I EUROPA ZACHODNIA

Dezintegracja zachodniego Cesarstwa Rzymskiego oznaczała dla ludów żyjących w jego dawnych pro­wincjach radykalną zmianę światopoglądu. Po kilku wiekach opóźnienia człowiek średniowieczny zaczął ujawniać własną tożsamość technologiczną; uprząż ka- błąkowa, płodozmian i pług skibowy szybko uczyniły świat średniowieczny odmiennym od starożytnego, tak społecznie, jak i technologicznie. .W sprawach wyma­gających władzy centralnej i zasobów, jak budowanie akweduktów, średniowiecze nie \ mogło się równać z osiągnięciami rzymskimi, a mimo to w innych sfe­rach poczynało sobie równie dobrze lub lepiej. Okres ten, widziany z perspektywy, wydaje się okresem przejściowym w technologii.