Power rangers kitowcy

Aby opisać nowe zobowiązanie, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł ZOBOWIĄZANIA. Z menu ZOBOWIĄZANIE wybrać opcję DODAJ lub skorzystać z kombinacji klawiszy [Ctrl+N], Wpisać informacje do okna dialogowego ZOBOWIĄZANIE. Okno ZOBOWIĄZANIE Okno dialogowe ZOBOWIĄZANIE umożliwia wprowadzenie istotnych informacji związanych z danym zobowiązaniem finansowym. Pola tego okna dostępne są tylko podczas dodawania lub poprawiania […]