W KOMPUTERZE

W komputerze przedmiotami nie są samochody czy budziki, lecz elektronicznie zakodowane pakiety informacji. Po­ruszają się one między pamięcią a procesorem z szyb­kością, która jest znacznym ułamkiem szybkości świa­tła; w procesorze są dzielone na mniejsze zestawy i przetwarzane w elektronicznej formie arytmetyczne­go i logicznego rachunku. W ten sposób komputer przetwarza informacje: rozpoczyna z jednym cią­giem dwójkowych liczb (program oraz dane), a kończy przez utworzenie innego (wyniku) z elementów pierw­szego. To właśnie logiczna jedność komputera von Neuman­na, o programie wprowadzanym pamięciowo, czyni z niego tak potężne narzędzie. Nowe programy, nowe zbiory rozkazów, mogą być wprowadzane do tej ma­szyny równie łatwo jak nowe dane.