POBIERANIE Z PAMIĘCI

  1. Blok sterujący pobiera z pamięci dwie liczby, które mają być dodane, i wprowadza je do rejestrów danych.Przesyła te dwie liczby do bloku jednostki lo- giczno-arytmetycznej, gdzie zostają dodane, a sumę wprowadza do rejestru danych.Przesyła wynik z rejestru danych z powrotem do pamięci.Procedura ta jest następnie powtarzana z następnym rozkazem — przez cały program. Komputer pracuje w cyklach, z których każdy ma dwie części: pobierz i wykonaj. Krok pobierania to „czytanie” i interpreto­wanie rozkazu (w powyższej sekwencji 1), gdy dekoder wykrywa, co ma zostać wykonane. Przy całej swojej nie­zwykłej szybkości, komputer von Neumanna działa poniekąd jak dwutaktowy silnik benzynowy, w pierw­szym takcie pobierający rozkazy, a w drugim je wy­konujący. Bliższą analogię stanowią być może, prze­mysłowa taśma montażowa, na której przesuwa się nie kończący się potok identycznych produktów.