SAMOOGRANICZONY ŚWIAT

Maszyna Turinga jest właśnie takim samoograniczonym światem. Jedynym mieszkańcem tego świata jest maszyna lo­giczna. Składa się ona z dwóch części: skończonego zbioru nie zmienianych ,w czasie działania reguł postę­powania, jakoś wbudowanych w mechanizm, oraz z taśmy .o nie ograniczonej długości, na której można zapisywać zmienne informacje. Na rysunku 4 taśma jest podzielona na komórki, z których każda może za­wierać tylko jeden symbol; jest tam też znacznik wska­zujący, która komórka jest badana w. danym momen­cie. Taśma zawiera informacje, które maszyna ma przetworzyć; w naszym przykładzie jest to informacja binarna, gdyż trzy dozwolone symbole to „O”, „1” oraz brak zapisu,.pusta.komórka.