SPEKTAKULARNE OSIĄGNIĘCIA

Niektóre z najbardziej spektakularnych osiągnięć komputera, owo „pożera­nie” liczb — to policzenie w ciągu kilku minut lub godzin czegoś, co przy tradycyjnym liczeniu zabrałoby naukowcom masę czasu. To właśnie, przede wszyst­kim, miał na myśli Charles Babbage, gdy wyobrażał sobie zadania swojej Maszyny Analitycznej. Proste ra­chunki i wyższa matematyka to zapewne te zadania, z którymi komputery radzą sobie najlepiej.Jednak komputery nie przejęły po prostu zadań nie­gdyś żmudnie wykonywanych przez ludzi; nadały one również nowe znaczenie liczbom. Komputer pozwala na kwantyfikacje wszystkich rodzajów danych (a fak­tycznie zdaje się tego wymagać), ale już samo pojęcie ilości, jakim operuje, różni się od tego, jakie domino­wało co najmniej od czasów Kartezjusza.