Okno MAGAZYN

SYMBOL Należy tu wprowadzić trzy znakowe oznaczenie stosowane do identyfikacji miejsca przechowywania towarów. Oznaczenie to może stanowić w późniejszej pracy wyraźną podpowiedź dla użytkownika, gdyż przez symbol magazynu mogą być „łamane” numery wszystkich wystawianych z niego dokumentów. (Taką decyzję można podjąć, korzystając z pod modułu administracyjnego DOKUMENTY.) NAZWA Wprowadza się tu ustaloną przez siebie nazwę magazynu. Jest ważna! Będzie wyświetlana na stosowanych w programie listach. Będzie mogła być umieszczana na wydrukach dokumentów typu MM. ANALITYKA Pole interesujące wyłącznie użytkowników, którzy jednocześnie korzystają z Rewizora lub samodzielnie prowadzą księgowość. Użytkownik prowadzący księgę handlową powinien wprowadzić tu symbol konta analitycznego, przypisanego do danego magazynu. Ułatwi to późniejsze rozliczenia księgowe. Pracując z Rewizorem, będzie można zobaczyć, że na poziomie modułu PLAN KONT automatycznie zostało założone konto kartotekowe powiązane z opisywanym magazynem. OPIS Obszerne pole, w które można wpisać dokładniejszy opis magazynu. POWIĄZANY Z KASĄ Selektor, który ułatwia wybranie kasy zajmującej się rozliczeniami dla danego magazynu. W selektorze pojawiają się nazwy kas opisanych w pod module administracyjnym KASY.