Magazyn

Warto tu przypomnieć, że użytkownik może nakazać systemowi dbałość o ciągłą numerację dokumentów i usuwanie na bieżąco wszystkich powstałych luk. Taką decyzję wydaje się na poziomie zakładki NUMERACJA (moduł INNE PARAMETRY SUBIEKTA) lub zakładki POZOSTAŁE (moduł INNE PARAMETRY REWIZORA). Pod moduł MAGAZYNY pozwala wprowadzić do programu bardzo ważne ustalenia dotyczące struktury firmy. To właśnie tu są gromadzone wszystkie dane opisujące magazyny obsługiwane przez system. Magazyn to dla systemu miejsce (niekoniecznie istniejące w rzeczywistości) przechowywania towarów. Jako magazyn może być traktowany budynek, pomieszczenie, sklep, hurtownia, a nawet samochód akwizytora. Możliwe jest też opisanie magazynu, który w rzeczywistości nie istnieje, np. magazynu strat, którego stan wykazuje po prostu zniszczone, skradzione towary. Operacje wykonywane w tym pod module: dodawanie nowego magazynu, -> poprawianie danych magazynu, usuwanie magazynu. Przeprowadzenie tych operacji umożliwiają odpowiednie klawisze edycyjne dostępne z poziomu głównego okna z zakładką MAGAZYNY.