PRZEKAŹNIKI MECHANICZNE

Gdy przekaźniki mechaniczne zostały zastąpione przez elementy elektroniczne — najpierw lampy próżniowe, a następnie tranzystory — narodzi­ła się nowa forma reprezentacji liczb. Cyfry nie są już ucieleśniane przez otwarte lub zamknięte przełączniki, lecz przez dwa różne poziomy napięcia; obliczenia nie są wykonywane przez przeskoki przekaźników, lecz przez dużo szybsze zmiany napięcia w całkowicie zelektronizowanych obwodach.Nadal inżynierowie konstruują urządzenia dwustanowe, ponieważ aby za­pewnić niezawodność tysięcy elementów, najlepiej ograniczyć poziomy napięcia tylko do dwóch stanów. Gdyby można było wyprodukować dokładne i nieza­wodne obwody działające w pięciu lub dziesięciu sta­nach, wówczas komputery potrafiłyby liczyć do pięciu lub, jak my, do dziesięciu.