Zakładka KOLUMNY

KOLUMNY GŁÓWNEJ TABELI Ta część zakładki pozwala zdefiniować kształt zawartość tabeli w module głównym KONTRAHENCI. DOSTĘPNE W tej części pola znajdują się standardowo wszystkie nazwy dostępnych w programie kolumn, np. miasto, NIP, adres e-mail, symbol, telefony. Po zaznaczeniu pozycji, która ma się pojawiać w tabeli okna głównego modułu KONTRAHENCI, należy kliknąć w klawisz jJ, dzięki któremu odpowiednia nazwa kolumny zostanie przeniesiona do części WYBRANE. WYBRANE W tej części można zamieścić te nazwy kolumn, które mają się znajdować w tabelach głównych. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z którejkolwiek z wprowadzonych tu nazw kolumn, może ją ponownie przenieść do części DOSTĘPNE, zaznaczając ją i naciskając klawisz ,,J”. Wówczas ta kolumna nie będzie prezentowana w tabeli głównej modułu. Z prawej strony pola WYBRANE znajdują się dwa klawisze, za pomocą których można ustalić kolejność kolumn. STANDARDOWE SORTOWANIE Za pomocą dwóch dostępnych przełączników można ustalić, jak można porządkować wiersze tabeli i tym samym wiersze kolumn z nią sąsiadujących. Ustawienie przełącznika w pozycji OSTATNIO UŻYWANE spowoduje, że system każdorazowo zapamięta ostatnie uporządkowanie tabeli wykonane przez użytkownika. Tak uporządkowana tabela będzie wyświetlana zawsze po uruchomieniu modułu KONTRAHENCI aż do chwili zmienienia przez użytkownika tego uporządkowania. Ustawienie przełącznika w pozycji WYBRANE uruchamia selektor prezentujący nazwy kolumn wybranych jako składowe tabeli. Wskazanie tu pewnej kolumny będzie oznaczało, że to ona będzie podstawą uporządkowania tabeli, ale oczywiście tylko do momentu, kiedy użytkownik postanowi zmienić rodzaj jej uporządkowania.