NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

PODSUMOWANIA Dwa znaczniki pozwalające zdecydować o wyświetlaniu podsumowania należności oraz zobowiązań pod tabelami na poziomie modułu NALEŻNOŚCI oraz modułu ZOBOWIĄZANIA. ODSETKI Przełącznik o dwóch pozycjach pozwalających ustalić, czy w systemie powinny być wystawiane zawsze dwa dokumenty kasowe związane z regulowaniem należności i zobowiązań – jeden opisujący wpłatę długu, drugi wpłatę naliczonych karnych odsetek, czy też wpłata długu i odsetek powinna być dokumentowana tylko jednym, wspólnym dokumentem. System pozwala gromadzić informacje o obowiązujących stawkach odsetek karnych za nie uregulowane w terminie płatności. Na poziomie głównego okna modułu umieszczona jest tabela zawierająca dane opisanych wcześniej stawek. Dostępne są tu klawisze edycyjne: Padaj. Uruchamia okno edycyjne ODSETKI KARNE pozwalające wprowadzić nowe ustalenia. Pozwala wprowadzić zmiany ustaleń dla pozycji wybranej z tabeli, uruchamia okno edycyjne ODSETKI KARNE.