KAŻDY PROGRAM

Każdy program bez żadnej przeróbki elektronicznej faktycznie przera­bia komputer w nową maszynę, z nowym celem. To samo wyposażenie fizyczne może najpierw służyć do obliczenia orbity pojazdu kosmicznego, potem do alfa­betycznego uporządkowania listy nazwisk, a następ­nie do wyznaczenia średnich i odchyleń próbki staty­stycznej. Skoro każde z tych zadań wymaga odmien­nej logicznej maszyny Turinga, układ fizyczny, który może wszystkie je zrealizować, jest uniwersalną ma­szyną Turinga. Tak więc logika i elektronika spotykają się dokładnie w tym punkcie: w komputerze von Neu­manna.