Zakładka PARAMETRY

Selektor umożliwiający wybranie kategorii podpowiadanej standardowo dla wszystkich nowych dokumentów danego typu. Podpowiadane w selektorze kategorie pochodzą z pod modułu administracyjnego KATEGORIE DOKUMENTÓW. FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający ustalić standardową formę regulowania należności wynikającej z dokumentu. Będzie ona podawana automatycznie w chwili wystawiania danego typu dokumentu. Podpowiadane w selektorze zapisy pochodzą z pod modułu administracyjnego FORMY PŁATNOŚCI. MIEJSCE WYSTAWIENIA Warto wprowadzić tu nazwę miejscowości, gdzie mieści się siedziba lub filia firmy – nie będzie trzeba wypełniać tej rubryki przy każdorazowym wystawianiu nowego dokumentu. AKTYWNA CENA Dwa selektory umożliwiające wybranie rodzaju (brutto lub netto) i poziomu cen, które będą podpowiadane przy wystawianiu dokumentu. Poziomy cen określa się w podmodule administracyjnym TOWARY I USŁUGI – zakładka SŁOWNIKI. ZAOKRĄGLENIA WARTOŚCI DOKUMENTU DO… Selektor pozwalający wybrać standardowy poziom zaokrąglania wartości do zapłaty (kwoty podawanej w rubryce RAZEM danego dokumentu). KURS ZAPAMIĘTANY Z DOKUMENTEM Selektor pozwalający ustalić, który z kursów dnia wybranej waluty powinien być standardowo zapisywany z dokumentem danego typu. Np. może być to kurs zakupu, średni, sprzedaży.