Zakładka NUMER DOKUMENTU

TYTUŁ Dokumenty obsługiwane przez system noszą typowe (najczęściej stosowane w praktyce) nazwy. Nie ma jednak przeszkód, by użytkownik wprowadził pewne zmiany do tego utrwalonego systemu nazewnictwa. PODTYTUŁ Dzięki możliwości nadawania podtytułów typom dokumentów każdy z nich może zostać dokładniej opisany. Np. sprzedaż dla klienta końcowego, przekazanie do produkcji. Należy pamiętać, że standardowy podtytuł dokumentu może zostać automatycznie zmieniony w sytuacji, kiedy użytkownik przypisze konkretny dokument do pewnej kategorii. NUMER DOKUMENTU: AKTUALNY NUMER Przesuwak standardowo niedostępny dla użytkownika i w takim trybie podpowiadający aktualnie wolny numer, który zostanie nadany wystawianemu dokumentowi. Przesuwak staje się dostępny dla użytkownika, jeżeli zakreślony zostanie znacznik ZMIEŃ AKTUALNY NUMER. ZMIEŃ AKTUALNY NUMER Znacznik, którego zakreślenie umożliwia samodzielne podanie aktualnego (wolnego, gotowego do wykorzystania przy wystawianiu dokumentu) numeru za pomocą przesuwaka AKTUALNY NUMER. ŁAMANY PRZEZ… Grupa trzech znaczników pozwalających zdecydować, jakie dodatkowe elementy będą uwzględniane w numerze dokumentu. SYMBOL MAGAZYNU – wystawiane dokumenty zawsze są przypisane do konkretnego magazynu. Jeżeli firma posiada wiele magazynów, ich symbole w numerze dokumentów będą stanowić dużą pomoc dla księgowego, magazyniera, osoby przeprowadzającej wewnętrzną kontrolę. MIESIĄC – taka informacja pozwala prowadzić odrębną numerację dla dokumentów wystawianych w kolejnych miesiącach. Pierwszy dokument wystawiany po rozpoczęciu nowego miesiąca będzie nosił numer 1. ROK – informacja o roku, w którym wystawiono dokument, ułatwia porządkowanie dokumentacji z wielu lat.