Jak uruchomić moduł ADMINISTRACJA?

Są trzy sposoby otwarcia modułu ADMINISTRACJA: za pomocą drzewa opcji, za pomocą paska menu, za pomocą paska narzędzi. Aby otworzyć moduł za pomocą drzewa programu, należy: Na poziomie CENTRALI wybrać zakładkę z odpowiednim programem. Z drzewa programu wybrać zapis INNE. Dwukrotnie kliknąć na nazwie ADMINISTRACJA. Program uruchomi moduł wyświetli jego główne okno. Aby otworzyć moduł za pomocą paska menu, należy: Na poziomie CENTRALI wybrać odpowiedni program. Z menu INNE wybrać funkcję ADMINISTRACJA. Program uruchomi moduł wyświetli jego główne okno. Aby otworzyć moduł za pomocą paska narzędzi, należy: Z modułu CENTRALA wybrać odpowiedni program. Z paska narzędzi wybrać przycisk „&j. Program uruchomi moduł i wyświetli jego główne okno.