MASZYNA ANALITYCZNA

Gdyby Maszyna Analityczna , została zbudowana, byłby to rzeczywiście, pierwszy komputer, lecz Babbage próbo­wał wykroić z mechanizmu urządzenie, które w istocie należy do wieku elektroniki. Odrzucenie przezeń ogra­niczeń materiałów i technologii,dostępnych w jego czasach, jest typowe dla wizjonera. (Swego czasu po­wiedział,. że oddałby resztę swego życia za możliwość spędzenia trzech dni pięćset lat później.) Jednakże sed­no maszyny logicznej tkwi w jej funkcjonowaniu; mu­si ona ucieleśniać logikę w połączeniu układów fizycz­nych, które razem działają w sposób harmonijny. Jak jeszcze nie raz zobaczymy, komputer zdobywa dla no­wych pojęć logiki, czasu i przestrzeni szerokie kręgi nowej publiczności właśnie dlatego, że idee te ucie­leśnia w maszynie.