Okno STAWKA VAT i Towary i usługi

NAZWA Należy tu wprowadzić jednoznaczne określenie opisywanej stawki podatku VAT, np. stawka podstawowa. STAWKA Podaje się tu procentową wartość opisywanej stawki. Pod przyciskiem ,,U” dostępny jest kalkulator. SYMBOL Należy wprowadzić tu skrótowe oznaczenie odwołujące się do danej stawki podatku. Symbole stawek VAT będą wyświetlane w różnych modułach, w okienkach wszystkich selektorów umożliwiających wybranie stawki VAT. Pod moduł administracyjny TOWARY I USŁUGI umożliwia wprowadzenie standardowych danych, a także ustalenie istotnych parametrów związanych z prezentacją informacji zapisanych w kartotekach towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych.