Okno DANE UŻYTKOWNIKA

Dzięki temu oknu dialogowemu można wprowadzać najistotniejsze informacje dotyczące osoby, która będzie użytkownikiem programu. Program pozwala na to, by korzystało z niego wiele osób o różnych uprawnieniach. Kiedy zostaną wypełnione rubryki w tym oknie, pozostanie tylko podjąć decyzję dotyczącą dostępu użytkownika do poszczególnych modułów programu. NAZWISKO Nazwisko użytkownika programu. IMIĘ Imię użytkownika programu. HASŁO Należy tu wprowadzić ciąg znaków, które będą traktowane jak hasło przypisane danemu pracownikowi. POTWIERDZENIE HASŁA Ponownie należy wprowadzić to samo hasło w celu potwierdzenia ciągu znaków alfanumerycznych lub po prostu w celu uniknięcia błędu. DOSTĘP DO BAZY DANYCH Korzystając z tego znacznika, można ustalić, czy użytkownik ma posiadać dostęp do bazy danych. W bazie danych tworzy się konto z uprawnieniami przeznaczonymi tylko do odczytu. Dzięki temu można korzystać z danych bez możliwości ich modyfikowania w celu na przykład wykonania własnych raportów i zestawień przy użyciu programu MS Access. Uprawniania | Uruchamia okno dialogowe UPRAWNIENIA, pozwalające na określenie tego, do jakich modułów lub funkcji użytkownik może mieć dostęp.