HARDWARE I SOFTWARE — SPRZĘT I PROGRAM

Model von Neumanna sprzyjał podziałowi świata elek­tronicznego na dwie grupy: inżynierów elektroników oraz logików lub programistów. Sam komputer (tran­zystory i układy) oraz wszystkie urządzenia peryferyj­ne rejestrujące i drukujące (stacje dysków, taśm, ekra­ny telewizyjne, drukarki) określane są jako hardware, tj. sprzęt (żelastwo), przypuszczalnie ze względu na   materiały, z których są zbudowane, i ponieważ są ele mentami systemu komputera trudnymi (hard) do zmieniania. Zastąpienie, jednej stacji pamięci taśmowej przez drugą, szybszą, oznacza co najmniej przełożenie  pewnej ilości przewodów oraz przepchanie dwóch ciężkich sprzętów po podłodze. Zmiana parametrów pro­cesora centralnego może wymagać nawet przebudowy i   maszyny. Sprzęt jest konstruowany przez inżynierów,  choć z pomocą programistów, którzy będą zaprzęgać komputer do pracy.