Zakładka SŁOWNIKI

Zakładka SŁOWNIKI umożliwia gromadzenie informacji o zdefiniowanych i stosowanych w systemie poziomach cen oraz narzutach do cen zakupu. Tabela pozwalająca ustalić stosowane przez użytkownika poziomy cen sprzedaży. Nie ma tu żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę tych poziomów. Każdy użytkownik samodzielnie decyduje, ile poziomów będzie wykorzystywać. Typowe i najczęściej stosowane przez użytkowników poziomy to: cena hurtowa, cena detaliczna, cena promocyjna. Dostępne klawisze: Wywołuje okno POZIOM CEN SPRZEDAŻY umożliwiające opisanie nowego poziomu cen. Umożliwia wprowadzenie zmian dla wybranego z tabeli poziomu cen, wywołuje okno POZIOM CEN SPRZEDAŻY. Pozwala usunąć wskazany w tabeli poziom cen, ale tylko w sytuacji, kiedy nie użyto go jeszcze w systemie. NARZUTY DO CENY ZAKUPU: Tabela, która umożliwia gromadzenie informacji o stosowanych narzutach do cen zakupu towarów. Najczęściej jest to podatek graniczny, cło. Opisane narzuty będą miały zastosowanie przy przeprowadzaniu kalkulacji cen dla konkretnego towaru.