Dearchiwizacja danych

De archiwizacja umożliwia odtworzenie zarchiwizowanych wcześniej zbiorów danych. Dzięki temu możliwe jest np. odzyskanie danych, które zostały uszkodzone na dysku twardym komputera. Operacja dearchiwizacji jest przydatna także w sytuacji, kiedy użytkownik chce przenieść dane z jednego komputera do innego (praca-dom) oraz gdy istnieje potrzeba stworzenia kopii baz danych podmiotu np. do szkolenia nowych pracowników firmy.
Program dearchiwizujący uruchamia się z menu startowego. Jest to DEARCHIWIZACJA. Na ekranie zostaje wyświetlone okno DEARCHIWIZACJA umożliwiające wskazanie pliku archiwum oraz zdecydowanie, czy system ma stworzyć nowy folder na dearchiwizowane dane podmiotu czy też powinien nimi zastąpić dane jednego z istniejących i wskazanych przez użytkownika podmiotów.