Adblock opera instalki

W tym oknie dialogowym znajduje się tabela prezentująca schematy importu stworzone dla dokumentów kasowych i bankowych (nowy schemat można wprowadzić do programu za pomocą modułu SCHEMATY IMPORTU). Z tabeli można odczytać nazwę schematu, typ zaimportowanych dokumentów, sposób, w jaki został przeprowadzony import oraz kategorię dokumentów. Aby wybrać schemat importu, według którego zostanie przeprowadzona dekretacja, należy wskazać go lewym klawiszem myszki lub klawiszem ze strzałką, a następnie nacisnąć klawisz *«*»*- I.

Jak rozliczyć należność?

Aby rozliczyć wskazaną należność, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność. Z menu NALEŻNOŚĆ wybrać opcję ROZLICZ lub z paska narzędzi wybrać klawisz jQ. Wpisać dane do okna dialogowego ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI.