LICZBY W MASZYNIE

Liczby w maszynie muszą być przedstawione jako ciągi cyfr dwójkowych; takie-przedstawienie jest do­kładne dla liczb całkowitych i niektórych ułamków, lecz jest wiele, nieskończenie wiele liczb rzeczywistych (takich jak pierwiastek kwadratowy z 2, liczba jt, lo- garytm naturalny je), których nie może dokładnie przedstawić żaden skończony ciąg cyfr. Każdy kom­puter ma w swej dyspozycji jedynie skończoną liczbę cyfr, gdyż każda cyfra musi zajmować jedną komórkę pamięci (w układzie tranzystorów lub w jakimś innym kosztownym urządzeniu). To właściwe każdej maszy­nie cyfrowej ograniczenie, jej skończoność, prowadzi do błędów zarówno w przedstawianiu liczb, jak i w działaniach na nich.