JĘZYK PROCESORÓW

Niektórzy biolodzy i psycholodzy do­konali tego skoku używając języka procesorów elek­tronicznych do opisu swojej dziedziny badań. Wielu zaś tak dokładnie przyswoiło technologię, że nie stara­ją się dłużej wyjaśniać działania mózgu w kategoriach komputerowych, powiadając zamiast tego, że ludzkie umysły i komputery są dwoma przykładami „syste­mów myślących”. Każdy nowy komputer zaopatrzony jest w podręcznik o    tytule w rodzaju „Sposób działania oraz dane infor­macyjne”. Wyjaśnia on funkcjonowanie maszyny, za­zwyczaj nie na poziomie elektroniki, ale raczej w ka­tegoriach jej składników i ich funkcji. Czytelnik może uważać dalsze rozdziały tej książki za rodzaj podręcz­nika funkcjonowania komputera jako elementu kultu­ry.