PODEJŚCIE DO RZEMIOSŁA

4 Przejście od rzemiosła tkackiego do nowoczesnego przemysłu tekstylnego {wodna rama Arkwrighta, czółenko Cartwrighta, me­chaniczny warsztat tkacki) być może było kluczem do angielskiej rewolucji przemysłowej, ale także zrujno­wało, a przynajmniej zmieniło jedno z najbogatszych źródeł metafory technologicznej. Twardość i trwałość żelaza i stali, po raz pierwszy dostępnych w wielkich ilościach, umożliwiły stworzenie maszynowych narzę­dzi, takich jak obrabiarka precyzyjna, które produku­ją części do innych maszyn. Idea maszyn, które two­rzą maszyny, wprowadziła do technologii nowy szcze­bel abstrakcji. Dla starożytnego rzemieślnika charak­terystyczne było działanie w ścisłym związku z mate­riałami, przy użyciu kilku prostych narzędzi. W wie­ku dziewiętnastym pracownik nadal używał narzędzi, ale mógł ich użyć do budowania obrabiarki, która na­stępnie produkowała śruby stosowane w maszynie pa­rowej, finalnym produkcie jego pracy.