Chroniona partycja gpt

Aby rozliczyć należności przez skojarzenie, należy. Z modułu CENTRALI wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NALEŻNOŚĆ wybrać opcję ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE. lub z paska narzędzi wybrać klawisz jJjJ. Wprowadzić odpowiednie dane do okna dialogowego ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE.

Jak poprawić dodaną należność?


Aby poprawić dane dodanej należności, należy. Z CENTRALI wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NALEŻNOŚĆ wybrać opcję POPRAW. Nanieść odpowiednie poprawki do okna dialogowego NALEŻNOŚĆ. Nie można poprawiać należności stworzonych automatycznie na podstawie dokumentów obrotowych wystawionych w Subiekcie.