Zakładka SELEKTOR

Informacje wprowadzane do zakładki PODSTAWOWE będą traktowane jako główne parametry dotyczące wszystkich kontrahentów, których dane będą wprowadzane do kartoteki kontrahentów. Dane wybierane z selektorów lub samodzielnie wprowadzane przez użytkownika w poniższe rubryki będą przez program odczytywane jako standardowe dla każdego nowego kontrahenta. Warto zwrócić uwagę, że w rubrykach tych najlepiej jest umieszczać parametry dotyczące tych kontrahentów, z którymi firma utrzymuje najczęstsze kontakty.