Zakładka PARAMETRY

PRZESYŁAJ DO BIURA DANE WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w czasie przesyłania danych do biura rachunkowego zostaną przekazane dane wszystkich kontrahentów. Jeśli zaś znacznik ten nie zostanie zakreślony, przesyłane będą dane tylko nowych kontrahentów. JEŚLI NUMER DOKUMENTU SIĘ POWIELA Ta część dotyczy tylko Subiekta dla Windows. Pozycje przełączników pozwalają zdecydować, co program powinien zrobić w chwili, gdy w czasie odbierania danych napotka dokument o numerze, który znajduje się już na innym dokumencie. Użytkownik może wydać jedno z wymienionych poleceń: NIE ODBIERAJ TEGO DOKUMENTU, NADAJ NOWY NUMER I WYKONAJ,
NADAJ NOWY NUMER I ODŁÓŻ.