PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE

Komputery są produkowane przez przemysł wymagający wykwali­fikowanej pracy i kosztownych maszyn. Obwody sca­lone wytwarza się w laboratoriach, w których powietrze jest filtrowane tysiące razy częściej niż powietrze w szpitalnych salach operacyjnych, mimo to mniej więcej połowa z nich musi być odrzucona z powodu usterek. Nie jest przypadkiem, że technologia-‘elektro­niczna rozkwita tylko w krajach o rozwiniętej i uprze­mysłowionej gospodarce.Wyprodukowanie i wykorzystywanie urządzenia o    tak wysokim stopniu organizacji jak komputer samo wymaga doskonałej organizacji; wielu ludzi musi pra­cować razem, nikt bowiem nie zdoła w pojedynkę opa­nować wszystkich dziedzin wiedzy. Technologia kom­puterowa jest technologią zespołową.