KREDYT

MAKSYMALNA LICZBA DOKUMENTÓW KREDYTOWANYCH Korzystając z przesuwaka, można określić liczbę dokumentów, które mogą zostać objęte kredytem. MAKSYMALNA WARTOŚĆ KREDYTOWANEGO DOKUMENTU Wpisując tu pewną wartość lub wyliczając ją przez użycie przycisku, można ustalić, do jakiej wartości dokumentu użytkownik jest skłonny udzielać kredytu kontrahentowi. MAKSYMALNA WARTOŚĆ CAŁEGO KREDYTU Wpisując tu pewną wartość lub wyliczając ją przez użycie przycisku U, można ustalić próg kredytu, który nie może zostać przekroczony przez kontrahenta.

INNE PARAMETRY KSIĘGOWE:
PŁATNIK PODATKU VAT Zaznaczenie tego znacznika oznacza, że kontrahent jest płatnikiem podatku VAT i że można dla niego wystawić dokument sprzedaży, jakim jest faktura VAT.
Jeżeli natomiast znacznik ten nie zostanie zakreślony, będzie to oznaczało, że kontrahentowi można wystawić tylko rachunek uproszczony. ANALITYKA DOSTAWCY Numer konta analitycznego dostawcy towarów. Jeżeli użytkownik korzysta z Rewizora dla Windows, wówczas będzie można wprowadzić w tę rubrykę numer konta analitycznego lub po prostu nacisnąć klawisz [F7], a program sam wprowadzi kolejny numer analityki. ANALITYKA ODBIORCY Numer konta analitycznego odbiorcy towarów. Jeżeli użytkownik korzysta z Rewizora dla Windows, wówczas będzie można wprowadzić w tę rubrykę numer konta analitycznego lub po prostu nacisnąć klawisz [F7], a program sam wprowadzi kolejny numer analityki.