KOMPUTER VON NEUMANNA

Poszukiwali oni sposobów zbudowania maszyn Turin­ga z próżniowych lamp elektronicznych zamiast kon­strukcji na papierze. Elektroniczna wersja pracowała­by miliony razy szybciej niż matematyk stosujący te reguły i stosownie do nich piszący symbole.Trzeba było rozważyć dwie sprawy: reguły działania oraz dane, do których mają one być zastosowane. Dane mogły być zaznaczone na kartach dziurkowanych, we­wnątrz maszyny’przedstawione przez pewien rodzaj elektronicznego magazynowania i ostatecznie, wyrzu­cone jako wynik na kartach dziurkowanych lub wy­drukowane na papierze. Problem stanowiło wprowa­dzenie reguł działania, gdyż powszechnie traktowano reguły jako niezmienne i wyrażano je w trwałej struk­turze, w instalacji elektronicznej maszyny. Pierwsze komputery miały tablice wtykowe/ w rodzaju centra­lek telefonicznych, w których dla każdego nowego pro­blemu musiały być układane nowe połączenia.