WYJĄTKOWOŚĆ KOMPUTERA

Prze­wody łączyły różne części maszyny, kontrolując obli­czenia, jakim będą podlegać dane. Operator musiał do­słownie „odrutować” nową maszynę,  zaprojektowaną wyłącznie w celu rozwiązywania jednego, konkretnego problemu.O    wyjątkowości komputera von Neumanna stanowi to, że programy i dane magazynuje się w ten sam spo­sób, jako ciągi cyfr dwójkowych. Program, zbiór roz­kazów dodawania, odejmowania lub operowania ele­mentami danych, wprowadzany jest wraz z samymi danymi do pamięci komputera. Procesor centralny (CPU, central processing unit, jednostka centralna) komputera odróżnia rozkazy od danych zazwyczaj tyl­ko na podstawie ich miejsca w pamięci. Dekoduje on i wykonuje rozkazy i odpowiednio przetwarza dane.