COFAJĄC SIĘ W CZASIE

Cofając się bardziej w czasie, aż do starożytne] Grecji, odnajdujemy orientację matematyczną całkowicie    odmienną od zachodnioeuropejskiej, jakby na ironię   bliższą orientacji wieku komputerowego. W odróżnie­niu od analityków numerycznych, matematycy greccy myśleli zasadniczo w kategoriach geometrycznych — w kategoriach syntetycznej albo czystej geometrii Elementów Euklidesa, sztuki cyrkla i liniału. Natomiast   analityka interesują przede wszystkim abstrakcyjne    stosunki liczb, a ich aspekt geometryczny lub graficzny stanowi jedynie pomoc dydaktyczną. Uczącym się rachunku różniczkowego powiada się już na początku, że graf, jedynie obraz, nie dowodzi niczego. Jednakże dla starożytnego greckiego matematyka ten „jedynie obraz” był daleko ważniejszy.