W PRZEWODACH WEJŚCIOWYCH

Gdy w przewodach wejściowych następuje zmiana napięcia, cały obwód jest zawieszony i dopiero w ułamek sekundy potem przewody wyjściowe poda­ją właściwą odpowiedź. Faktycznie więc komputer musi czekać na ustalenie odpowiedzi. To bieganie elek­tronów w czasie i przestrzeni jest fizycznym uciele­śnieniem operacji dodawania.Biegające elektrony stanowią alternatywę dla trady­cyjnej metody uzyskiwania odpowiedzi z utrwalonych w ludzkiej pamięci tablic dodawania i mnożenia. Skon­struowanie takiego sumatora nie ma w sobie nic ta­jemniczego, oznacza połączenie swojskich elementów elektronicznych zgodnie z prawami inżynierii elektro­nicznej.  Tajemnica, jeśli w ogóle jest, kryje się w tym, że elektrony powinny się zachowywać tak a nie ina­czej, biegając z ogromną szybkością w metalach i pół­przewodnikach i przestrzegając praw przyciągania i odpychania, co czyni z nich wręcz idealne liczmany elektronicznego liczydła.