SPRZYJANIE POGLĄDOM

Maszyna parowa mogła być używana kiedykolwiek i gdziekol­wiek, jej siła nie zależała od tego, gdzie natura puści­ła strumyk lub czy wiatr był silny. Maszyna sprzyja­ła matematycznemu poglądowi na naturalne źródła energii. John Smeaton podjął studia nad wydajnością kół wodnych, gdy maszyna parowa była doskonalona; wkrótce zastosował swe pomysły do nowego urządze­nia. Sam James Watt wyrażał moc swego silnika w tzw. koniach mechanicznych. Późny wiek osiemnasty i wiek dziewiętnasty przy­niosły wiele zastosowań maszyny parowej, zgodnych z duchem wyzwalania się od przyrody. Ideę sztucznej siły (razem-z mechanizacją) zastosowano w tej epoce •do rzemiosł, które w pełni ręcznie wykonywano w sta­rożytności i w średniowieczu.