Okno PODAJ OKRES

Okno PODAJ OKRES udostępnia selektor, z którego wybiera się jedną z możliwości, np. dowolny dzień, dzisiaj, dowolny rok, dowolny okres. Jeżeli zostanie wybrana przez użytkownika pozycja wskazująca na aktualny dzień, tydzień, miesiąc lub rok, wówczas będzie można nacisnąć klawisz OK f. a program powróci do okna dialogowego INFORMATOR KONTRAHENTA, wyświetlając tam informacje obowiązujące w wybranym okresie. Jeżeli użytkownik wybierze z selektora pozycję, tj.: dowolny dzień, dowolny miesiąc, dowolny okres, wówczas program wyświetli dodatkową rubrykę lub dodatkowe rubryki pozwalające na wybraniejodpowiedniego przedziału czasowego. Gdy zostanie wskazany klawisz 0K I, wówczas program powróci do okna dialogowego INFORMATOR KONTRAHENTA i wyświetli informacje obejmujące wskazany okres. Gdy moduł KONTRAHENCI jest uruchamiany po raz pierwszy, wówczas standardowo jest podpowiadany okres nie określony.