TECHNOLOGIA DYNAMICZNA I EUROPA ZACHODNIA

Zegar jest wspaniałym, skomplikowanym i fascynują­cym urządzeniem, ale nie może zrobić nic, aby poprą- wić ludzką egzystencję. Nie potrafi pompować wody, mleć ziarna ani tkać, chociaż mechanizm zegarowy może zostać użyty do regulacji każdej z tych prac. W Europie Zachodniej technologia energii, rozwijała sie w ścisłym związku z technologią mechaniczną. W istocie są one przejawami tej samej idei: zastąpie­nia ludzkiego rękodzieła urządzeniami nieożywionymi. Technologia mechaniczna sztucznie kontroluje procesy techniczne; technologia dynamiczna ujarzmia nieoży­wione źródła siły do napędzania mechanizmów.Technologia dynamiczna również ma początek w średniowieczu. Zaczyna się od wykorzystania w-ody i wiatru do wykonywania pracy uzytecznej. Juz w pierwszym wieku naszej ery Rzymianie poznali dzia­łanie „koła Witruwiusza”, a mimo to lekceważyli jego potencjał.