ODRZUCENIE

Odrzucenie przez Kościół sta­rożytnego animizmu szło w parze z nadaniem rangi rozumowi. Bóg stworzył świat, ale pozostał oddzielony od niego, i to poczucie separacji zachęcało ludzi do poznawania świata ‘ w bardziej obiektywny, a później w bardziej naukowy sposób. Minął Platoński żyjący wszechświat, a w jego miejsce pojawił się boski ze­gar — sam Kepler opisał zmianę w tych właśnie kate­goriach.W siedemnastym wieku metaforę zegarową stosowa­no nie tylko do makrokosmosu świata, ale również do mikrokosmosu zwierząt i ciał ludzkich. Był to triumf mechanicyzmu w najbardziej radykalnej postaci. Prawdziwi mechanicyści, tacy. jak Kartezjusz, Huy- gens i Leibniz, wszystko w przyrodzie (z wyjątkiem umysłów) wyjaśniali w kategoriach oddziaływań ma­terii. Kartezjusz był pewny, że takie wyjaśnienie jed­nakowo stosuje się do wzrostu roślin i zwierząt.