DLA KONTRASTU

W maszynie parowej węgiel jest używany do grzania zbiornika, więc para jest jakby informacją. Wszystkie mechanizmy zbiornika, tłok, skraplacz i reszta, są jak­by programem, którego celem jest przełożenie wkła­danej energii w mechaniczny rezultat (pracę). W trak­cie pracy maszyna parowa do pewnego stopnia może się sama regulować: jednym z wynalazków Watta był „regulator odśrodkowy”, który sterował dopływem pa­ry do maszyny w zależności od tego, jak szybko krę­cił się wał napędowy. Każda inna radykalna zmiana maszyny musiałaby być wynikiem żmudnej rekon­strukcji przez człowieka. Dla kontrastu, komputer można po prostu zmienić przez wprowadzenie nowego programu, a każdy no­wy program przekształca komputer w nową maszynę. Programista jest konstruktorem, który ma przewagę możliwości testowania swoich projektów tak szybko, jak tylko je określi.