Zakładka REJESTRACJA

Na poziomie zakładki REJESTRACJA należy wprowadzić dane dotyczące zarejestrowanej działalności. Wszystkie niezbędne informacje należy podać w następujących rubrykach: NIP Numer identyfikacji podatkowej jest niezbędny do zapisania danych o podmiocie gospodarczym. REGON Numer statystyczny, który został nadany podmiotowi gospodarczemu przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. ORGAN REJESTROWY Nazwa organu rejestrowego, np. Sąd Inicjatyw Gospodarczych we Wrocławiu. NAZWA REJESTRU Nazwa rejestru, do którego został wprowadzony wpis o działalności podmiotu gospodarczego. NUMER W REJESTRZE Numer w rejestrze, pod jakim został zarejestrowany podmiot. DATA REJESTRACJI Korzystając z dostępnego kalendarza H lub przesuwa, należy wprowadzić datę zarejestrowania podmiotu gospodarczego w urzędzie. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Krótki opis tego, czego dotyczy działalność prowadzona przez podmiot gospodarczy, np. instalacja systemów alarmowych. KOD KGN Numer kodu KGN (Klasyfikacji Gospodarki Narodowej). KOD EKD Numer kodu EKD (Europejskiej Komisji Działalności).