Rabat

Pod moduł administracyjny RABATY służy do zarządzania wszystkimi stosowanymi przez użytkownika rabatami. Jednorazowe wprowadzenie tu definicji zasad dostępności rabatów gwarantuje możliwość szybkiego i wygodnego użycia ich przy wystawianiu dokumentów handlowych. Należy pamiętać, że rabat jest definiowany nie tylko przez określenie jego wysokości, np. 5%, ale także przez dodatkowe parametry, w tym warunki jego aktywacji.
Wybranie rabatu w czasie wypisywania dokumentu nie oznacza jeszcze jego udzielenia. Udzielenie rabatu następuje w momencie jego automatycznej aktywacji, a więc w chwili, kiedy system stwierdza, że spełniony jest warunek działania rabatu określony przez użytkownika w ADMINISTRACJI. Efektem aktywacji rabatu jest uwzględnianie go przy wyliczaniu wartości dokumentu. Główne okno pod modułu administracyjnego RABATY udostępnia tabelę oraz trzy klawisze edycyjne: Umożliwia opisanie nowego rabatu, uruchamia okno dialogowe RABAT. Umożliwia zmienienie opisanego wcześniej rabatu, uruchamia okno dialogowe RABAT. Pozwala usunąć wskazany w tabeli rabat.