Zakładka RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE

Zawartość niemal wszystkich dostępnych tu rubryk odpowiada temu, co użytkownik ustalił na poziomie okna INWENTARYZACJA rozpoczynając spis z natury. Można tu jednak wprowadzić pewne zmiany, uzupełnienia lub poprawki. DATA Ustala się tu datę przygotowania dokumentu informującego o różnicach inwentaryzacyjnych. Ułatwia tę czynność przesuwak oraz dostępny pod przyciskiem s] kalendarz. NAZWA Należy tu wprowadzić nagłówek dokumentu inwentaryzacyjnego. System sam podpowiada numerację. PODTYTUŁ Standardowo podawany jest tu zapis powiązany z kategorią dokumentu, którą określa się w następnym polu. Można tu jednak wprowadzić inny opis pełniący funkcję podtytułu danego dokumentu. KATEGORIA Selektor umożliwiający przypisanie dokumentu do jednej z opisanych wcześniej (pod moduł administracyjny KATEGORIE) kategorii klasyfikujących.
OSOBA Określa się tu osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie inwentaryzacji. Selektor udostępnia nazwiska osób opisanych w systemie (pod moduł administracyjny PERSONEL ) jako użytkownicy danej kopii programu. UWAGI Można tu np. wprowadzić informację o przyczynie przeprowadzania inwentaryzacji, np.: Włamanie do sklepu.