NAWET PIERWSZE KOMPUTERY

Nawet pierwsze komputery były ogromnie złożone w swym schema­cie, tysiące razy bardziej skomplikowane od najkun- sztowniejszych nawet turbin parowych. W odróżnieniu od poprzednich maszyn, w celu wyrażania matema­tycznych i logicznych relacji mogły one operować swoją własną wewnętrzną strukturą, układem elektro­nów w obwodach. Teoretycznie, jak to planował Bab­bage, można zrobić komputer mechaniczny z metalo­wych trybów. W praktyce — mechanizm jest zbyt złożony, zbyt często się psuje i zbyt wolno porusza, by można go wykorzystać do zbudowania komputera, który równocześnie jest pojemny i wydajny. Dwu­dziestowieczni matematycy, jak Turing lub von Neu- mann, zdawali sobie sprawę, że z elementów elektro­nicznych mogą zbudować to, czego nie udało się Bab- bage’owi zrobić z części mechanicznych.