Tworzenie kompletów

Program jest przystosowany do obsługi prostej produkcji, która polega na tworzeniu pewnych wyrobów składających się z innych elementów. Komplet to połączenie w odrębną całość pewnej liczby elementów, np. innych towarów lub towarów i usługi. Opisany komplet jest traktowany jako oddzielny towar. Kompletem może być np. zestaw kosmetyków, żaluzje i ich zamontowanie (towar połączony z usługą). Jak opisać składniki kompletu? Aby opisać składniki kompletu, należy: Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI. Wybrać z menu WIDOK funkcję KOMPLETY lub na pasku narzędzi wcisnąć przycisk |f]. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję DODAJ (jeżeli opisywany jest nowy komplet) lub opcję POPRAW (jeżeli nowy składnik będzie dodawany do już istniejącego kompletu). Z okna dialogowego KOMPLET należy wybrać zakładkę ZAWARTOŚĆ. Kliknąć na przycisku . Wypełnić wyświetlony formularz SKŁADNIK KOMPLETU. Jak zmontować komplet? Aby zmontować komplet, należy: Uruchomić moduł TOWARY I USŁUGI. Wybrać z menu WIDOK funkcję KOMPLETY lub na pasku narzędzi wcisnąć przycisk W. Podświetlić w tabeli nazwę właściwego kompletu, który został uprzednio zdefiniowany. Z menu TOWAR/USŁUGA wybrać funkcję MONTUJ lub z paska narzędzi przycisk. Wprowadzić odpowiednie dane do wyświetlonego okna MONTOWANIE KOMPLETU.