Okno ODBIORCA

Okno dialogowe ODBIORCA, wywołane z poziomu zakładki SŁOWNIKI, pozwala na wprowadzenie danych o odbiorcy towaru. Jest ono wyposażone w następujące rubryki:
NAZWA Pełna nazwa odbiorcy towaru, np. Fromasko – oddział terenowy we Wrocławiu, nr 2. Warto tu zaznaczyć, że do tej rubryki wprowadza się nazwy np. oddziałów, sklepów, hal tego samego kontrahenta, na którego wystawiane są faktury. Nazwa ta będzie wykorzystywana w dokumentach drukowanych, np. fakturach sprzedaży. ADRES I TELEFON W rubryki znajdujące się w tej części okna dialogowego wprowadza się dane adresowe odbiorcy towaru, które dotyczą jego firmy. PODSTAWOWY ODBIORCA Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, wówczas dane odbiorcy będą przez program traktowane jako standardowe. Oznacza to, że dane odbiorcy zawsze będą widoczne w różnych miejscach programu.