Okno KASA

Dzięki oknu dialogowemu KASA jest możliwe określenie niezbędnych informacji dotyczących danej kasy. Ich zdefiniowanie pozwoli na łatwe i szybkie przeprowadzenie wszelkiego rodzaju operacji dotyczących dokumentów kasowych. SYMBOL Symbol kasy, np. KG-7, KG-2, KW. Symbol kasy powinien jednoznacznie określać daną kasę. Dzięki temu łatwiej będzie można rozróżniać poszczególne kasy od siebie (na przykład: symbol KG-1 może oznaczać „kasę gotówkową nr 1″, a symbol KW może oznaczać „kasę walutową”). NAZWA Nazwa kasy, która jednoznacznie informuje o przeznaczeniu danej kasy, np. kasa gotówkowa, kasa bezgotówkowa, kasa wydatków inwestycyjnych, kasa wydatków reklamowych, kasa wynagrodzeń pracowników. OPIS Dowolny opis dotyczący kasy. ANALITYKA Jeżeli użytkownik korzysta z systemu finansowo-księgowego Rewizor, wówczas ta rubryka będzie odblokowana i będzie można do niej wprowadzić numer analityki danej kasy (w tym celu można nacisnąć klawisz [F7], a program sam wprowadzi ten numer).